4 edele waarheden

De vier edele waarheden geven antwoord op een menselijk probleem: het lijden. Waar in de christelijke cultuur de vraag wordt gesteld naar de zin van het lijden, stelt het boeddhisme de vraag naar de oorzaak. Die oorzaak, wordt gezegd, ligt vooral bij de mens zelf. Dat betekent dat de mens er zichzelf ook van kan bevrijden.

1 ALLE LEVENDE WEZENS LIJDEN

Iedereen heeft te maken met lijden, in meerdere of mindere mate. Er is armoede, honger, pijn, verdriet, angst. Lijden (dukkha) is deel van ons bestaan, zegt de Boeddha. We moeten accepteren dat lijden deel uitmaakt van ons leven, dat iedereen ermee te maken heeft en dat het voorbijgaat.

2 DE OORSPRONG VAN LIJDEN

De Boeddha ontdekte een oorzaak voor het lijden; onrealistische begeerte. Een verlangen naar genot, weelde en gemak. We denken dat we gelukkig worden als we dat eenmaal hebben, zegt hij, maar dit geluk zal van korte duur zijn, omdat er steeds nieuwe wensen ontstaan.

3 HET EINDE VAN HET LIJDEN

Het volgen van onze begeerten is de verkeerde weg. De Boeddha toonde dat het afstand doen van alle verlangen de weg is naar geluk. Als alle begeerten zijn verdwenen, ontstaat er een lichtere vorm van bewustzijn, ook wel de Boeddha-natuur genoemd. Die is bereikbaar voor ieder mens.

4 DE WEG NAAR HET EINDE VAN HET LIJDEN

De Boeddha wees ons een pad dat bestaat uit acht morele en spirituele houdingen. Door dit pad te bewandelen en de dingen op de juiste manier te doen, worden we bevrijd uit onze onwetendheid. De werkelijkheid zal zich openbaren en de Boeddha-natuur komt tevoorschijn.