Auteursrecht

Auteursrecht, mdwp.eu

Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, zoals overeengekomen in de Berner Conventie (1886). Dit betekent dat een maker het werk van literatuur, wetenschap of kunst niet hoeft te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen. Een maker kan deze rechten overdragen aan een ander door middel van een onderhandse akte. Hierdoor verliest de maker de economische zeggenschap over het gemaakte werk. Via een gebruiksrecht of ook wel een licentie kan een rechthebbende meer economische zeggenschap behouden.*

1. Respecteer het auteursrecht op de gedichten en verhalen op deze website.

2. Vraag altijd toestemming aan de auteur als je een verhaal of gedicht wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de auteur kan toestemming geven voor het

     gebruik van een van de  verhalen of gedichten.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het  gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een verhaal of gedicht alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van verhaal of gedicht te achterhalen. Gebruik een verhaal of gedicht

     niet als je niet weet wie de  maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de Auteur  bij een verhaal of gedicht.

8. Bewerk of verknip een verhaal of gedicht niet zonder toestemming van de auteur.

9. Let op de rechten die anderen op het verhaal of gedicht  kunnen hebben. Vraag ook hen

     toestemming voor gebruik.

10. Geef de auteur altijd een bewijs exemplaar van de publicatie.

*overgenomen uit Wikipedia, hartelijk dank voor het lenen en lezen.

terug naar Colofon