Beeld(ver)vorming

Beeldvorming

Beeldvorming is het ontstaansproces van een beeld in je voorstellingsvermogen. De vorming van dit beeld in je geest kan voor korte duur, langere duur of eeuwigheid zijn. Het kan gaan over een persoon, organisatie, zaak of materie dat niet noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid of de feiten uit de zog. algemene werkelijkheid hoeft overeen te komen. Beeldvorming, is een beeld tot leven laten komen.