De Beoefening van Ware Werkelijkheid

Hongzhi Zhengjue

Jap Wanshi Shögaku, 1091-1157)

Om echte werkelijkheid te beoefenen hoef je slechts sereen te zitten in stil gewaarzijn. Heb je dit doorgrond, dan kun je niet meer veranderen door uiterlijke aanleidingen en omstandigheden. Deze lege, wijd open geest verlicht op een subtiele, waarachtige manier. Weids en vervuld, niet verward door innerlijke gedachten van grijpen, een einde makend aan gewoontepatronen en het Zelf verwezenlijkend dat niet bezeten is door emoties.

Wees ruimdenkend, volledig en teer niet op anderen. Zulk een oprechte, onafhankelijke geest bezit het vermogen om niet langer onterende situaties na te jagen. Hier kun je rusten en vind je reinheid, puurheid en helderheid. Stralend en doortastend kun je je elk ogenblik omkeren, en op een harmonische, adequate manier omgaan met gebeurtenissen. Alles vindt onbelemmerd plaats, wolken drijven gracieus omhoog naar de spitsen, het maanlicht glijdt sprankelend omlaag in de bergstroompjes. De hele omgeving is helder verlicht en spiritueel getransformeerd, zonder de geringste weerstand; zij geeft duidelijk blijk van onderlinge interactie, zoals doos en deksel, of pijlpunten [die elkaar in volle vlucht raken]. Ga dan verder en ontwikkel en voed jezelf, om volwassenheid te belichamen en stabiliteit te bereiken.

Als je overal volkomen helder harmonieert en de scherpe kanten verwijdert, zonder je op dogma’s te baseren – net als de witte os of de wilde kat [die verwondering oproepen] – dan kun je een volledig mens genoemd worden. Dit is wat de overlevering ons vertelt over het handelen op de weg van geen-geest; maar zolang geen-geest niet is gerealiseerd, ondervinden we nog steeds de nodige ontberingen.