Desiderata

Bron vermelding*

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen

altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk

bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en

overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en

ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet

met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het

heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al

of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook

mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn

klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees waarachtig.

Streef naar geluk.

*Desiderata

Desiderata (Latijn voor “dingen waarnaar verlangd wordt”) is een gedicht in proza uit 1927 van de ©Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872–1945).

De tekst was onbekend tijdens het leven van Max Ehrmann. Na zijn dood vond zijn vrouw de tekst en heeft het in 1948 laten publiceren.

Max Ehrmann schreef veel over spirituele zaken en dat geldt ook voor de Desiderata. Het is een instructie om goed en zinvol te leven.