Het 8voudige pad

Het achtvoudige pad is het boeddhistische pad naar verlichting en zet uiteen hoe in acht stappen een onrustige geest en het lijden kan worden overwonnen. 

1 DE JUISTE VISIE

De juiste visie is alles bezien met een heldere blik. Volgens de Boeddha bekijken we het leven vanuit ons eigen, egoïstische standpunt. We staan niet open voor de realiteit, maar zetten onszelf vast in een visie of momentopname. We moeten onszelf niet gevangen houden in ideeën, overtuigingen of veronderstellingen, zegt de Boeddha. Het ‘zien’ van een Boeddha is het zien hoe de dingen werkelijk zijn.

 2 HET JUISTE BESLUIT

De tweede stap wordt ook wel het ‘juiste denken’ of de ‘juiste motivatie’ genoemd. Het lijkt wel of onze gedachten vaak door een molen van hebzucht, wrok en boosaardigheid gaan. Dit maakt dat onze geest, als hij niet krijgt waarop hij recht denkt te hebben, onverdraagzaam wordt. Door juist denken – bewust kiezen voor heilzame gedachten, gevoelens en handelingen – ontstaat een onbaatzuchtige en royale geest, zoals de geest van de Boeddha zelf.

3 DE JUISTE SPRAAK

Juist spreken betekent altijd het gepaste woord gebruiken. Niet roddelen of liegen bijvoorbeeld. Zodra we liegen raakt de geest in verwarring en moeten we ons in allerlei bochten wringen. De juiste spraak betekent ook het niet gebruiken van grove of beledigende taal. Door de juiste spraak te gebruiken komen we eerder tot ontwaken.

4 HET JUISTE HANDELEN

De Boeddha adviseert om geen dingen te doen die anderen kwaad berokkenen, zoals stelen, het doden van levende wezens, genieten ten koste van anderen of seksueel wangedrag. Door het juiste handelen wordt een vredig en harmonieus gedrag bevorderd.

5 DE JUISTE LEVENSWIJZE

De juiste levenswijze betekent eenvoudig dat we onze kost – om te voorzien in onze levensbehoeften – op een eerlijke manier verdienen, waarbij we anderen niet benadelen. Kies voor een eerlijk en heilzaam beroep, zegt de Boeddha, en doe geen werk waarmee anderen geestelijk of lichamelijk pijn wordt gedaan. Als in ons werk onze behoeften en talenten volledig worden benut, dan zullen we ook naar onze omgeving harmonie uitstralen.

6 DE JUISTE INSPANNING

Volgens de Boeddha zorgt de juiste inspanning ervoor dat we afstand nemen van onze gefragmenteerde mentaliteit en ons dualistische denken. Met de juiste inspanning wordt de geest weer helder en gezond. Heilzame gedachten, positief denken, zorgen voor geestelijk evenwicht en maken ons sterker.

7 DE JUISTE AANDACHT

Zonder de juiste aandacht of waakzaamheid is het moeilijk om helder inzicht te verkrijgen en onmogelijk om te beoordelen of opkomende gedachten heilzaam of niet heilzaam zijn. Het is daarom belangrijk alert, mindful en zonder oordeel te blijven bij alle denken en handelen, zegt de Boeddha.

8 DE JUISTE CONCENTRATIE

De achtste trede, de laatste stap, betekent volledige, ononderbroken concentratie, waarbij we ons door niets of niemand meer laten afleiden. Door veel te mediteren kunnen we onze geest steeds beter beteugelen en gedachten naar de achtergrond duwen. Uiteindelijk zullen we rusten vrede vinden. Onze zoektocht naar wereldlijk geluk houdt op.