Iemand moet het geweten hebben!

Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. Voor ons telt: elk dier is een individu met recht op leven en welzijn. Dieren bestaan niet voor ons, maar voor zichzelf. Het gebruiken van dieren als instrument is moreel onjuist. Menselijk plezier -zoals het eten van vlees van dieren- of andere doeleinden rechtvaardigen dit niet. Dieren hebben net als mensen een breed scala aan emoties en gevoelens. Het doden van dieren en het toebrengen van stress, angst, pijn of andere vormen van leed aan dieren, zoals het ontnemen van hun natuurlijke gedrag, is mens- en dieronwaardig.