Theetijd

Theetijd, mdwp, Marcel de Wit
Theetijd

Wij, mensen in het algemeen, zijn nog steeds geneigd om dat wat wij op een foto zien te ervaren als de werkelijkheid. Daar mee is fotografie bij uitstek de kunstvorm die het dichtst bij de werkelijkheid staat. Het is dit fenomeen wat maakt dat fotografie kan werken als een spiegel van de ziel. Een spiegel die kan helpen zich bewust te worden van de eigen plek en het eigen doen en laten in onze persoonlijke omgeving. Ook de invloed die we hebben als mens op de eigen omgeving.