Boeddha reeks

Marcel de Wit

Sinds de afgelopen 25 jaar speelt het zen-boeddhisme een belangrijke rol in mijn leven. Vaak heeft het de manier waarop ik in het leven sta geïnspireerd en beïnvloed. De afgelopen 5 jaren maak ik deel uit van een zog,. Sangha (De sangha was oorspronkelijk de groep monniken en nonnen die de Boeddha volgden. Nu betekent het ook spirituele gemeenschap of een groep mensen die onder leiding van een leraar samen boeddhisme beoefenen. Door het gezamenlijk mediteren en het delen van ervaringen ontstaat een gevoel van verbondenheid, spirituele vriendschap, saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid.) .

” Zen op de Cynham

Op donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur komen we met een kleine groep mensen bij elkaar voor zazen (zenmeditatie) en een dharmales (praatje). We mediteren in stilte. We zitten op een meditatiekussen of -bankje of stoel, afhankelijk van wat mogelijk is. In stilte samen zitten is een eenvoudige maar krachtige oefening. We zitten aanwezig en oplettend, open voor wat zich aandient.

Zen is een eeuwenoude levende traditie. Voor de dharmalessen laten we ons inspireren door de vele nog steeds aansprekende verhalen en uitspraken van zenmeesters. Bijvoorbeeld deze, van de Japanse zenmeester Daito Kokushi (1283-1383): ‘Deze wereld is zo onbegrijpelijk, ondenkbaar en wonderbaarlijk! Door wat word ik aangeraakt en wat raak ik hier en nu aan?’

Zazen op de Cynham wordt begeleid door Bernard Faber, die met instemming van zijn leraar Gretha Aerts deze levende traditie door mag geven.

Kan zen ook iets voor jou betekenen? Neem voor meer informatie of het aanvragen van een proefles contact op via bgfaber@gmail.com of bel 0647098950. ”