Expositie Hij sprak komt allen

Een expositie van beelden en woorden over de filosofie van het christelijke geloof. Ik heb gekozen voor het thema de Drie-eenheid (zie verder hieronder) en heb daar mijn interpretatie van het mysterie aan gegeven.

De Drie-eenheid is een belangrijk concept in het christendom, waarbij God wordt begrepen als één wezen dat bestaat uit drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Hoewel het woord “Drie-eenheid” niet letterlijk in de Bijbel voorkomt, zijn er verschillende Bijbelverzen die dit concept ondersteunen: Drie Bijbelse feiten vormen de basis voor de leer van de Drie-eenheid: Er zijn drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt niet alleen gezien als een invloed of kracht, maar als een persoon. Deze drie personen zijn God. Ze worden allemaal in de Bijbel als God aangeduid. Ze delen dezelfde goddelijke eigenschappen, zoals eeuwigheid, almacht, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, heiligheid en waarheid. Bevestiging van de leer van de Drie-eenheid: In Genesis 1:26 zegt God: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…” Hier spreekt God in het meervoud (“Laten Wij”). Jesaja 6:8 vermeldt: “Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?” Ook hier wordt God in het meervoud aangesproken. De Drie-eenheid is dus een mysterie waarin één God bestaat als drie personen. Hoewel het niet volledig te bevatten is, is het een kernaspect van het christelijk geloof.