Met jou in bed

Tijd voelend,
samen gaand met rust,
die paart met de tijd.
Een warm samen zijn met jou In de namiddag,
de geborgenheid van mijn bed delend.
Het zonlicht verdwijnt langzaam uit de kamer.
De warmte blijft nog,
zij omsluit jou en mij.

Vlekken op het bed laken
Ze ruiken naar jou